O autorze
Przedsiębiorca, polityk, działacz społeczny.
Koordynator krajowy Komitetu Obrony Demokracji.

Wolność Równość Demokracja. Koalicja dialogu i współpracy.

Wczoraj powołaliśmy do życia koalicję „Wolność Równość Demokracja”. W jej skład weszło wiele środowisk politycznych i obywatelskich, tych mniejszych i tych większych.

Komitet Obrony Demokracji współpracuje z większością z nich od samego początku istnienia. Ta współpraca do tej pory często miała charakter chaotyczny, a sami partnerzy mieli kłopoty z koordynacją wzajemnych działań oraz komunikacją. Zatem w istocie nasza inicjatywa ma charakter porządkujący choć nie jest niczym nowym, niczym co powinno zaskakiwać.

Koalicja "Wolność Równość Demokracja" to przede wszystkim narzędzie współpracy wokół najważniejszych wartości. Nie chodzi tylko
o organizowanie wspólnego sprzeciwu wobec niszczenia Państwa,
ale również działania merytoryczne i próbę szukania wspólnej odpowiedzi na pytanie jakiej Polski chcemy w przyszłości.
Odpowiedzi dotyczącej przyszłości szukamy na różne sposoby.
Przede wszystkim w ramach naszego sztandarowego projektu „Przestrzeń wolności”, w którym zebraliśmy dziesiątki autorytetów życia naukowego
i publicznego pod kierownictwem prof. Andrzeja Blikle.
Mam nadzieję, że efekty pracy tego zespołu będziemy mogli przeszczepiać na grunt koalicji.

Koalicja WRD to nie żaden przyszły blok wyborczy ani początek żadnej nowej formacji politycznej. To narzędzie do wspólnego dialogu i kreowania wspólnych inicjatyw w obszarach, w których wszyscy zgodnie są gotowi współpracować.
KOD w tej koalicji będzie pełnił rolę koordynatora, będziemy pilnować reguł i wyznaczać standardy działania nad których określeniem działacze KODu pracują w całej Polsce w różnych zespołach.


KOD będzie pełnił rolę nadzoru obywatelskiego nad środowiskami politycznymi ale nie będzie współtworzył z nimi list wyborczych. Będziemy robić to, do czego zostaliśmy powołani.
Wiele elementów „dobrej zmiany” może być wygodnych dla przyszłych rządzących w rzeczywistości popisowskiej, tym samym już dziś musimy wykonać pracę i motywować partnerów politycznych do przyjmowania naszych, obywatelskich reguł działania.
A kiedy już w przyszłości środowiska demokratyczne odzyskają władzę
w Polsce musimy nadal pełnić rolę kontrolną i egzekwować to wszystko,
co sobie uzgodnimy w ramach projektu „Przestrzeń wolności”, w ramach koalicji WRD oraz we wszystkich zespołach w kraju, w których praca jest już mocno zaawansowana.

Konieczność historyczna mówi, że obrona wartości podnoszonych przez koalicję WRD jest istotniejsza niż interesy poszczególnych partii politycznych. Wydaje się, że nie wszyscy rozumieją tę rzeczywistość, co dziwi i zaskakuje.
Jesteśmy otwarci i zapraszamy wszystkich. Nikogo nie wykluczamy.
Nie musimy się kochać, ale musimy współpracować, bo ta współpraca potrzebna jest Polsce!
Jesteśmy cierpliwi i czekamy na tych, którzy jeszcze nie rozumieją tego,
co dzieje się w kraju i jakie stoją przed nami wszystkimi wyzwania.
Bądźmy razem!

Pozdrawiam serdecznie
Radomir Szumełda
Trwa ładowanie komentarzy...